Det bærekraftige valget

I Fibo jobber vi målrettet for å bidra til en mer bærekraftig byggebransje. Vi har satt oss konkrete mål og forpliktet oss til å ta ansvar for miljøet ved å aktivt bruke rammeverket til både ESG og FNs bærekraftsmål. Våre veggpaneler er laget av PEFC-sertifisert tre som garanterer et bærekraftig skogbruk og leveres med sin egen EPD (Environmental Product Declaration) som dokumenterer miljøberegningen for både råvare og produksjon. Tre er en fornybar ressurs som lagrer karbon selv når den brukes i produkter, og et bad bygget med Fibo gir opptil 45% lavere CO2 utslipp sammenlignet med et flislagt bad.

Lavere CO2-utslipp

Bruk av Fibo i stedet for fliser kan redusere CO2-avtrykket til et bad med så mye som 45%.

ESG Concept

ESG

ESG står for environmental, social og governance. I praksis er ESG-rapportering en offentliggjøring av data som forklarer en gitt organisasjons påvirkning og merverdi på tre områder: Miljø, Samfunn og Ledelse.

Visste du at innen år 2100 vil jordas befolkning ha økt til over elleve milliarder mennesker?

For å gi husly til alle sammen trengs det mer enn to milliarder nye boliger. Det betyr at vi må bygge smartere, mer effektivt og langt mer bærekraftig.

Hos Fibo bruker vi FNs bærekraftsmål som et strategisk rammeverk. Vi har valgt ut et knippe mål som vi som selskap ønsker å jobbe med.

Bærekraftig skogsbruk

Tre er en fornybar ressurs som lagrer karbon selv når den brukes i produkter. Fibo veggpanel er laget av PEFC-sertifisert tre som garanterer bærekraftig skogbruk og leveres med sin egen EPD (Environmental Product Declaration) som dokumenterer miljøberegningen for både råvaren og produksjonen.

Sertifisert med BREEAM

BREEAM.NO er et sertifiseringsprogram for nybygg eller renovering. Sertifiseringen er basert på et poengsystem der ti områder blir evaluert i henhold til hvordan de presterer på ulike punkt, inkludert innvirkning på design og reduserte utslipp, bærekraft og holdbarhet, tilpasning til klimaendringer, økologisk verdi og beskyttelse av biologisk mangfold.

Miljøerklæring

Sertifisert miljødeklarasjon som gir forbrukerne sammenlignbar informasjon om miljøpåvirkningen av forskjellige produkter i et livssyklusperspektiv. EPD er basert på prinsippene og reglene som gjelder i den internasjonale standarden ISO 14025 og har bred internasjonal aksept.